Om Equine Touch

Vad är Equine Touch?

Equine Touch (ET) utförs med en serie mjuka grepp på den mjuka vävnaden såsom muskler, senor, ligament och bindväv (fascia). Det framkallar en djup avslappning och smärta lindras samt ökar blod- och lymfflödet vilket underlättar utrensningen av slaggprodukter.

ET gör inga manipulationer eller justeringar på skelettet. Det ställer heller inga diagnoser, det får bara en veterinär göra. Däremot kan jag med hjälp av ET tekniken hitta spänningar, smärtor,  obalanser och rörelseinskränkningar hos din häst som jag hjälper den med.

Den mjuka tekniken gör att hästen inte går in i försvarsspänningar som den kan göra vid arbete med manipulationer eller nålar. På så sätt kan jag samarbeta med hästen och nå fram till den verkliga spänningen, det verkliga problemet.

ET arbetar alltid med hela hästen och behandlar inte enbart ett specifikt problem. Hästen har en otrolig förmåga att kompensera och avlasta ett problem med sin kropp och därför är det till stor hjälp för hästen med denna helhetssyn. Med i helhetssynen tas även beräkningar från yttre faktorer som foder, sadel, tänder, hovar, stallmiljö, träning osv. Det hjälper hästen att hitta sin liksidighet och balans. Det påverkar positivt problem som snedhet, nack- och ryggproblem, stelhet och oren gång. Även beteendeproblem kan få positiva resultat ev ET. Nervösa hästar kan med regelbunden ET bli mer lugna och balanserade.

Det är väldigt bra att använda ET i förebyggande syfte. Då håller du koll på hästens hälsa och kan därigenom undvika uppkomsten av problem och skador.

ET ersätter inte veterinärmedicinsk behandling utan ska ses som ett komplement.

Mer om ET kan du läsa här:
www.theequinetouch.com
www.equinetouch.se